علیخان عبدالهی

علیخان عبدالهی (م. ۱۳۴۲، بامیان، افغانستان) نزدیک به ۳۰ سال پیش به تهران آمد و در همان ساختمانی که روزی در آن به‌عنوان کارگر بنا کار می‌کرد به‌عنوان سرایدار ساکن شد. اوایل دهه‌ی هشتاد، استاد «حسن حاضرمشار» سبب گردید تا او به مجسمه‌سازی با پاپیه ماشه گرایش پیدا کند. استاد حسن شیوه و روش کار را به او یاد داد و علیخان تا به امروز به این فعالیت مشغول است. علیخان در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدرآرت، در شاخه‌ی سلف‌تات آرت یا خودآموختگان قرار می‌گیرد.)

Alikhan Abdollahi, untitled, papier mache, 186 x 50 x 42 cm, unique edition, 2019
Alikhan Abdollahi, untitled, papier mache, 192 x 61 x 53 cm, unique edition, 2019
Alikhan Abdollahi, untitled, papier mache, 210 x 60 x 45 cm, unique edition, 2019
Alikhan Abdollahi, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021