علی معمری

علی معمری متولد ۱۳۶۲ بجنورد و کارشناس گرافیک است. او تاکنون ۶ نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در بیش از ۷ نمایشگاه گروهی شرکت داشته است.


آمدند و رفتند، بدون آنکه بدانند اتفاق درست اتفاق می‌افتد.
چند لته طبیعت و پدر.
پذیرفتم بدون آنکه بدانم.
اتفاق، اتفاق افتاد، پدر در کنار زادگاه اصیلش نشست و همه را فرا خواند.
و من شادمان و بهت زده،
فقط اتفاق‌ها را نوشتم، بی‌پروا
علی معمری
۱۳۹۵

Ali Mo’ameri, untitled, sixteen-piece installation, acrylic on canvas, each: 15 x 20 cm, 2016
Ali Mo’ameri, “Episode 01: Prolongation” a group exhibition, installation view, 2016
Ali Mo’ameri, “Episode 01: Prolongation” a group exhibition, installation view, 2016