عباس نسل شاملو

عباس نسل شاملو متولد ۱۳۶۱ تربت جام است. او کارشناسی نقاشی را در سال ۱۳۸۲ از دانشکده‌ی هنر دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد همین رشته را در سال ۱۳۸۸ از دانشکده‌ی هنرهای زیبای تهران دریافت کرد. شاملو تاکنون در بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی شرکت داشته است.


«حتی اگر تصویر هنری بیانگر مرگ و ویرانی باشد با این حال، تجسم امید است و الهام‌یافته از ایمان. آفرینش هنری انکار قاطعانه‌ی مرگ است، حتی اگر هنرمند محزون باشد.»
ــ آندری تارکوفسکی

‌Abbas Nasl Shamloo, untitled, watercolor on cardboard, 46 x 56 cm, 2013
Abbas Nasl Shamloo, untitled, watercolor on cardboard, 46 x 56 cm, 2013
Abbas Nasl Shamloo, “Episode 01: Prolongation” a group exhibition, installation view, 2016