مجال

ساسان ابری

ساسان ابری در مجموعه‌ی تازه‌اش «مجال» با تأکید بر رویکردی طراحانه، خاطرات و عکس‌ها را در فرایند انتقال و چاپ به گونه‌ای با خطوط متوالی و گاهی متقاطع تداعی می‌کند که انگار تکه‌‌ای از هریک از پرسوناژها لابه‌‌لای خط­ها و زمان جا مانده است. اصرار به تجربه‌ی تک‌نسخه‌سازی و کم‌رنگ کردن مفهوم تکثر عکس‌گونه در کارهای اخیر ساسان، حضور او را در روند بازخلق، فردی‌تر و خودمانی‌تر می‌کند.

Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 71 x 100 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 100 x 71 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 100 x 71 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, untitled, from “A Little While” series, image transferred on paper, frame size: 71 x 73 cm, unique edition, 2021
Sasan Abri, “A Little While” series, Factory 04, installation view, 2021