آنجا بودی بی‌آنکه بدانی

نیما علیزاده

«آن‌جا بودی بي‌آنكه بدانی»
آن‌چه برای من اهمیت دارد نه دگرگونی طبیعت، نه تملک آن و نه حتی عکاسی از طبیعت است. می‌خواهم طبیعت را چنان‌که هست زندگی کنم: با تمام معانی‌اش؛ و در عین حال این لذت را با دیگران تجربه کنم. دیگرانی که شهر را زندگی می‌کنند. شهر با همه‌ی همهمه اش جایگاه این آدم‌هاست و طبیعت با همه‌ی آرامشش مأمن‌شان. نیت من همراه کردن آن‌ها در این سفر بود. بی‌آنکه بدانند. به واسطه‌ی بودنشان در عکس می‌توانم برای لحظه‌ای کوتاه آن‌ها را به یقین وادارم که آن‌جا بوده‌اند، بی‌آنکه بدانند.

Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 90 x 113 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 90 x 113 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 90 x 113 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 90 x 113 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 154 x 192 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 110 x 138 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, Untitled, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Analog Photography, 90 x 113 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Nima Alizadeh, From “You Were Here, Without Knowing it” Series, Installation View, 2017