ادراک‌پریشی علی فی | منفی یک ۱۰ تیر  —  ۱۹ تیر، ۱۴۰۱

دری که از آن باز نخواهی گشت یلدا اسکندری | پاسیو ۲۷ خرداد  —  ۱۷ تیر، ۱۴۰۱