اپیزود ۰۷ نمایشگاه گروهی | منفی یک ۱ اسفند  —  ۱۵ اسفند، ۱۳۹۹