تاثیرات محیطی

طارق الغصین | أروی النعمی | وفا بلال | لمیا قرقاش | احمد ماطر

گالری محسن در چشم انداز منطقه ای خود تصمیم به بررسی مجدد ، بهبود و ارتقاء روابط فرهنگی بین هنرمندان ایرانی و عرب دارد. “تاثیرات محیطی” با سرپرستی لیلا ناظمیان فرصتی برای تشویق گفت‌وگوی مؤثر مبتنی بر اصالت هنری و فرهنگی متقابل بین ایران و جهان عرب در حوزه هنرهای تجسمی بود. انتشار این کتاب همزمان با نمایشگاه “تاثیرات محیطی” در گالری محسن اتفاق افتاد. آثاری از طارق الغوزین ، آروا النعامی ، وفاا بلال ، لامیا گرگاش و احمد ماتر در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اند.
جلد شومیز / ۱۶۰ صفحه
سال انتشار ۱۳۹۵
دوزبانه (فارسی / انگلیسی)