به روایت یک شاهد عینی

آزاده اخلاقی

آزاده اخلاقی، در مجموعه‌اش که «به روایت یک شاهد عینی» نام دارد، می‌کوشد مرگ دردناک و بحث‌برانگیز هفده نفر از شخصیت‌های مهم در تاریخ معاصر ایران را بازسازی کند؛ از زمان انقلاب مشروطه (ابتدای قرن بیستم) تا به امروز. این رخدادها بر اساس اسناد و مدارک بازمانده و روایت شاهدان عینی ساخته می‌شوند که اخلاقی در تحقیقاتش به آن‌ها دست یافته است.
جلد شومیز / کاغذ تحریر / ۵۶ صفحه
سال انتشار: ۱۳۹۵