نفیسه معینی

هنرمند نمایش داده شده

نفیسه معینی (م.۱۳۵۴، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی است. او در جریان آفرینش سرزمینی فانتزی، در عین وام‌گیری از ادبیات و نگارگری ایرانی، عناصر خاص خود را نیز در نقاشی‌ها به کار می‌برد. او دو نمایش انفرادی در ایران و سوئیس برگزار کرده و در هفت نمایش گروهی در ایران و سایر کشورها شرکت کرده است. معینی در تهران زندگی و کار می‌کند.