بینال فلورانس ۲۰۲۱ نمایشگاه گروهی آرت‌فر ۱ آبان  —  ۹ آبان، ۱۴۰۰

اپیزود ۰۸ نمایشگاه گروهی ۲۳ مهر  —  ۹ آبان، ۱۴۰۰