تشویش رضا نصرتی | منفی یک ۲۱ مرداد  —  ۳۰ مرداد، ۱۴۰۱

نمایش دونفره‌: لیلا اسکندری و هانیه فرهادی‌نیک نمایشگاه گروهی | منفی یک ۷ مرداد  —  ۱۵ مرداد، ۱۴۰۱