پروژه‌های محسن

پروژه‌های محسن از سال ۱۳۹۴ در قالب سه فضای «پاسیو»، «بام» و «حیاط» گالری محسن، با هدف به چالش کشیدن شیوه‌ی متدوال نمایش آثار هنری در چاردیواری سفید بنا گذاشته شد تا ضمن ترغیب هنرمندان علاقه‌مند به هنرهای چیدمانی و چندرسانه‌ای، مخاطبان را نیز به تجربه‌ای دیگر در فضایی انعطاف‌پذیرتر دعوت کند.
 
فراخوان سالانه‌ی بودجه‌ی حمایتی پروژه‌های محسن از سال ۱۳۹۶ با رویکرد حمایت از هنرمندان ایرانی جوان حوزه‌ی تجسمی و نمایش جریان روز هنر معاصر بنا گذاشته شد.
 
«پلاک» از تابستان ۱۳۹۹ فضای جدیدی در پروژه‌های محسن است که می‌کوشد بیرون از ساختمان گالری و خارج از قواعد معیار و الگوهای رایج، هر بار به شیوه‌ای تازه و در مقیاسی گسترده‌تر با شهر تعامل و گفت‌وگو کند.

Mohsen Projects

Mohsen Projects was defined in 2015 in three spaces of “Pasio,” “Bam,” and “Hayat” in Mohsen Gallery with aim of challenging the conventional white cube of art exhibitions, encouraging multimedia and installation artists, and inviting the audience to experience art in a flexible space.
 
Established in 2017, the annual open call for Mohsen Projects Grant was implemented to support and promote young Iranian visual artists and to exhibit the new currents of Iranian contemporary art.
 
Since summer 2020, “Pelak” is a new space for Mohsen Projects that seeks to think outside the box and beyond the walls of the gallery building, engaging and interacting with the city in a larger scale, with an approach that alters each time around.

پاسیو

فضایی در میان ساختمان گالری به مساحت ۷/۵ مترمربع و ارتفاع ۹ متر و بستری است که در آن نمایش اثر، در تعلیق میان آسمان و زمین معنا پیدا می‌کند.

Pasio

With an area of 7/5 square meters and a height of 9 meters, Pasio is a space at the heart of the gallery building in which the artwork is defined in suspension between heaven and earth.

بام

فضایی روباز به مساحت ۹۴/۵ مترمربع بر فراز ساختمان گالری و بستری است که در آن نمایش اثر، در مکالمه‌ی سیال با فضا معنا پیدا می‌کند.

Bam

A roofless space with an area of 94.5 square meters on top of the gallery building, Bam is a platform on which the artwork is defined in terms of its fluid and dynamic dialog with the space.

حیاط

فضایی روباز به مساحت ۹۰ مترمربع در حیاط ورودی ساختمان گالری است که در آن نمایش اثر، در امتداد خیابان معنا پیدا می‌کند.

Hayat

Hayat is a 90- square- meter open space in the courtyard of Mohsen Gallery and a context in which the artwork is defined in terms of its relation to the adjacent street.

پلاک

پلاک فضایی موقتی در ساختمان‌های بلااستفاده‌ی تهران است که اثر در آن نمایش پروژه‌ی هنرمند، در تعامل با شهر معنا پیدا می‌کند.

Pelak

Pelak is an ephemeral space in unused buildings of Tehran in which the artwork is defined in interaction with the city.