گالری محسن در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ با هدف نمایش جریان روز هنر معاصر با نگاهی بینارشته‌ای تاسیس شد. گالری می‌کوشد تا ضمن حمایت از هنرمندان و تعامل مداوم با کیوریتورها، منتقدان و مجموعه‌داران به تبادل با سطح گسترده‌ای از مخاطبان و ارتباط موثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی بپردازد و زمینه‌ای مستعد برای ایجاد گفتمانی سازنده و پویا در هنر معاصر فراهم آورد. در سال ۱۳۹۴، ساختمان گالری با هدف تامین بستری مناسب‌تر برای نمایش آثار، بازسازی و فضای گالری به دو سالن مجزا در «طبقه‌ی منفی یک» و «طبقه‌ی همکف» تفکیک و پروژه‌های محسن در سه فضای «پاسیو»، « حیاط » و «بام» با رویکردی انعطاف‌پذیرتر برای تجربه‌ورزی به آن افزوده شد.

Mohsen Gallery was established in January 2010 with the aim of presenting the prevailing current of the contemporary art by taking on an interdisciplinary approach. Patronizing the artists and constantly interacting with the curators, critics, and collectors, the gallery has attempted to interrelate with wide audience and be effectively involved in international visual art scene, to lay a groundwork for a constructive and dynamic dialog in the realm of contemporary art. The gallery building was renovated and designed in 2015 to offer a more appropriate site for showing the artworks. It includes two major exhibition spaces of Mohsen Gallery ground floor “GF” and the underground “-1.” “Pasio,” “Hayat,” and “Bam” spaces were subsequently added to the gallery venues for more experimental and interdisciplinary projects.

معرفی پروژه‌های محسن

پروژه‌های محسن با هدف به چالش کشیدن هنرمندان و مخاطبان و ایجاد بستری متفاوت برای نمایش آثار هنری با بازتعریف و بهره‌برداری مجدد فضاهای معماری عموما بلااستفاده‌ی ساختمان‌های شهر تهران طراحی شده است. اینک دومین فراخوان سالانه‌ی بودجه‌ی حمایتی پروژه‌های محسن که هم‌زمان با نهمین سالگرد تاسیس گالری اعلام شده است، فرصتی دوباره برای محک و ارتقای هنرمندان جوان ایرانی و عرصه‌ای تازه برای خلق آثار در بستری متفاوت است. (نقشه‌های مربوط را در صفحات پایانی مشاهده کنید).

About Mohsen Projects

Mohsen Projects were designed with the aim of challenging artists and audience and providing a distinctive, unconventional platform to exhibit artworks in usually unutilized spaces of buildings in Tehran urban architecture. Now, the second annual open call for the grants of Mohsen Projects, announced simultaneously with the 9th anniversary of the gallery, is an opportunity to evaluate and promote young Iranian artists, and a new domain for creation and presentation of distinctive artworks in unconventional platforms.

پاسیو

فضایی است در میان ساختمان گالری به مساحت ۹ مترمربع و ارتفاع ۷/۵ متر که تنها برای نمایش هنرهای چیدمانی طراحی شده است. پروژه‌ی پاسیو امکانی است که اثر در آن، در رابطه‌ی میان آسمان و زمین معنا پیدا می‌کند.

Pasio

Pasio is a space inside the gallery building, with an area of 7/5 square meters and a height of 9 meters specifically allocated to displaying site-specific artworks, The Pasio Project is a possibility in which an artwork is defined by its relation to heaven and earth.

بام

فضایی است به مساحت ۹۴.۵ مترمربع بر فراز ساختمان گالری که کرانه‌های تجربه‌ی هنرمند و مخاطب را به چالش می‌کشد. پروژه‌ی بام امکانی است که اثر در آن، در مکالمه‌ی سیال با فضا معنا پیدا می‌کند.

Bam

Bam is a space with an area of 94/5 square meters on the rooftop of the gallery building that challenges the confines of the artist as well as the audience’s experience. The Bam Project is a possibility in which an artwork is defined by its fluid and dynamic dialog with the space.

حیاط

فضایی است روباز به مساحت ۹۰ مترمربع در حیاط ورودی ساختمان گالری محسن که در تعامل با شهر، مخاطب را به عبور از مرزهای زندگی روزمره دعوت می‌کند. پروژه‌ی حیاط امکانی است که اثر در آن، در امتداد خیابان معنا پیدا می‌کند.

Hayat

Hayat is a ninety-square-meter space in the courtyard of Mohsen Gallery that interacts with the city and invites the audience to go beyond the boundaries of everyday life. The Hayat Project is a possibility in which an artwork is defined by its reciprocal action with the adjacent street.

شرایط فراخوان

› بازه‌ی سنی شرکت‌کنندگان ۲۵ تا ۴۰ سال است. (متولدین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳.)
› لازم است شرکت‌کنندگان دارای ملیت ایرانی باشند. (الزامی برای سکونت در ایران وجود ندارد.)
› شرکت‌کنندگان در قالب فردی یا گروهی مجاز به شرکت در فراخوان هستند.
› هر فرد یا گروه متقاضی تنها مجاز به ارائه‌ی یک پروپوزال برای یکی از فضاهای پروژه‌های محسن است.
› با توجه به ماهیت سه فضای پاسیو، بام و حیاط، آثار می‌بایست متناسب با تعریف فضا طراحی شوند (Site Specific).
› محدودیتی برای مدیوم آثار در پروپوزال‌های ارائه‌شده وجود ندارد.
› مهلت ثبت نام در فراخوان به مدت سه ماه از تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۷ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ است.
› در مرحله‌ی اول هیات انتخاب از میان آثار ارائه‌شده، حداکثر ۵ پروپوزال برتر را برای هر یک از فضاهای پروژه‌های محسن (جمعا ۱۵ نفر) در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ کاندید و معرفی می‌کند.
› در مرحله‌ی دوم هیات داوران (که نام آن‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد) پس از مصاحبه با کاندیدهای مربوط، نام برنده‌ی نهایی هر یک از فضاهای پروژه‌های محسن را بعد از عقد قرارداد در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ اعلام خواهد کرد.
› زمان نمایش آثار برگزیده شهریور ماه ۱۳۹۸ و مدت آن حداکثر ۳ هفته است.
› حضور هنرمند منتخب جهت اجرا و نمایش اثر از دو هفته پیش از افتتاحیه تا یک هفته پس از آن الزامی است.
› مبلغ بودجه‌ی حمایتی برای هر پروژه متناسب با ویژگی‌های آن، تا سقف ۱۰ میلیون تومان است.
› بدیهی است چنان‌چه هزینه‌های اجرای پروژه بیش از مبلغ بودجه‌ی حمایتی باشد، هنرمند موظف به تامین مبلغ افزوده خواهد بود.
› ارسال پروپوزال توسط هنرمندان و شرکت در فراخوان بودجه‌ی حمایتی گالری محسن به منزله‌ی اعلام مالکیت حقوق معنوی و مادی اثر پیشنهادی و محتویات پروپوزال است. در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله‌ای، عواقب حقوقی و قانونی آن بر عهده‌ی شرکت‌کننده خواهد بود.

Terms and Conditions

› The applicant must be between 25 to 40 years of age. (i.e. born between 1979 and 1994)
› The applicant must have Iranian nationality. (Although they may be living abroad)
› Participants may apply individually or as a team.
› Each individual or group may present a proposal only for one of the spaces of Mohsen Projects.
› The works’ design must correspond with the unique characteristics of Bam, Pasio, and Hayat. (site-specific projects)
› There is no limitation concerning the medium of the artworks.
› The artworks must be submitted between January 8, 2019 and April 7, 2019.
› At the first stage, the selection committee will select a maximum of 5 proposals for each space (15 in total) on May 8, 2019.
› At the second stage, the jury members (whose names will be announced later) will interview the nominees and will subsequently announce the names of the winners after they have signed a contract with Mohsen Gallery on June 8, 2019.
› The selected works will be exhibited during September for a maximum of 3 weeks.
› The selected artists should be available for execution/exhibition of their artworks two weeks prior to and one week after the opening.
› The amount of the grant will be up to 10 million Tomans.
› Obviously, if the costs of the projects exceed the amount of the grant, the artist will have to provide the remainder.
› By submitting their proposals for Mohsen Projects annual grants, the applicants approve that they have the legal ownership of the projects/works. If proven otherwise, there can be legal consequences.