درباره


 
گالری محسن در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ با هدف نمایش جریان روز هنر معاصر با نگاهی بینارشته‌ای تاسیس شد. گالری می‌کوشد تا ضمن حمایت از هنرمندان و تعامل مداوم با کیوریتورها، منتقدان و مجموعه‌داران به تبادل با سطح گسترده‌ای از مخاطبان و ارتباط موثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی بپردازد و زمین‌های مستعد برای ایجاد گفتمانی سازنده و پویا در هنر معاصر فراهم آورد. در سال ۱۳۹۴، ساختمان گالری با هدف تامین بستری مناسب‌تر برای نمایش آثار بازسازی و فضای گالری با یک سالن اصلی در «طبقه‌ی منفی یک» و پروژه‌های «پاسیو»، «حیاط» و «بام» با رویکردی انعطاف‌پذیرتر برای تجربه‌ورزی به آن افزوده شد.